ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

ЗЛАТНА ГРЕДА_222-223-224

01.04.2020.

PDF: Zlatna greda_222-223-224

ЗЛАТНА ГРЕДА© БРОЈ 222-223-224

лист за књижевност, уметност, културу и мишљење

САДРЖАЈ

Аријана Марчети

НЕОЛИБЕРАЛИЗАМ И ДРУШТВЕНА КОНТРОЛА 4

Бранислав Живановић

ТИРТАМОВ БРЕВИЈАР (поезија) 6

Михал Ђуга

ПАРКАМА / ЦЕНЗУРА / ИГРЕ РЕЧИ / САМ (поезија) 7

Дени Мерклен

ПОЛИТИЧКО НАСИЉЕ У ДЕМОКРАТИЈИ 8

Катарина Пантовић

КАЊОН, НЕСАГЛЕДИВА РЕКА (поезија) 14

Војислав Кнежевић

КАЖА О БРИТВИ (поезија) 15

Алпар Лошонц

ДАВНО ОЧЕКИВАНО ИЗНЕНАЂЕЊЕ:

ВИРУС У ДОСЛУХУ СА СВЕТОМ 16

Бјунг-Чул Хан

COVID-19 НАС ЈЕ СВЕО

НА „ДРУШТВО ПРЕЖИВЉАВАЊА“ (интервју) 19

Јагода Никчевић

КИША У ХАИКУ / КЕЦ У ФОЛКЛОРУ (поезија) 21

Спасоје Јоксимовић

ЗАШТИТА ВЕДРИНЕ / ИЗВЕСНОСТ ПРОЛЕЋА (поезија) 21

Јелена Марићевић Балаћ

ЗБОГОМ, 62% 22

Драгутин Бег

ЕПИГРАМИ (поезија) 24

Јагода Кљаић

НЕПОЉУБЉЕНИ (поезија) 25

Мирјана Ковачевић

КРСТ / ДРВО (поезија) 25

Александар Гаталица

ЉУДИ ИЗ ДВАДЕСЕТ ПЕТОГ ЧАСА (проза) 26

Мирјана Штефаницки Антонић

ЈУЧЕ / КАО ПТИЦУ У НЕБО / ПОБЕЂУЈЕМО

ДОК СМО ЖИВИ (поезија) 30

Орли Кастел Блум

ХИТКЛИФ (проза) 31

Чедомир Љубичић

ПЕДЕСЕТ НИЈАНСИ ЖИВЕ (проза) 33

Зденка Валент Белић

ИМАГОЛОГИЈА КАО ДИСЦИПЛИНА

КОМПАРАТИВНЕ КЊИЖЕВНОСТИ 34

Душан Пајин

АНТИНУКЛЕАРНИ ПОКРЕТИ 1946–2019. 41

КРИТИКА

Славица Јовановић

ПОРОДИЧНО ЗАВЕШТАЊЕ 46

Славица Јовановић

МИТОПОЕТСКА САГА О ГУБИТКУ ЈЕДНОГ СНА 47

Јелена Марићевић Балаћ

РУКЕ ОД РЕЧИ 49

Давид Кецман Дако

ДО КРАЈА ЉУДСКОГ ДОСЈАЈА 50

Марија Шкорнички

ЧАЈ БЕЗ ТРУНКЕ ШЕЋЕРА 52

Давид Кецман Дако

ТАМО НЕГДЕ У ЗАКУТКУ СВЕТА 53

Станка Ћаласан

БЕСКРАЈЕМ КОСМИЧКЕ ТИШИНЕ 56

ВЕСТИ ИЗ ДКВ 58