ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

ЗЛАТНА ГРЕДА_213-214-215

02.01.2019.

Zlatna greda_213-214-215

ЗЛАТНА ГРЕДА© БРОЈ 213-214-215

лист за књижевност, уметност, културу и мишљење

САДРЖАЈ

ЧЕТРНАЕСТИ МЕЂУНАРОДНИ НОВОСАДСКИ

КЊИЖЕВНИ ФЕСТИВАЛ 4

THE FOURTEENTH INTERNATIONAL NOVI SAD

LITERARY FESTIVAL 5

ПРОГРАМ 6

PROGRAMME 7

ОТВАРАЊЕ ФЕСТИВАЛА 8

ДОБИТНИК МЕЂУНАРОДНЕ НАГРАДЕ ЗА КЊИЖЕВНОСТ

НОВИ САД ЈЕ МАЂАРСКИ ПЕСНИК ЕНДРЕ СКАРОШИ (1952) 10

Ендре Скароши / Szkárosi Endre

ЈЕДАН ДАН ЖИВОТА / ЦРКВА (поезија) 11

Интервју са Ендреом Скарошијем

ИРОНИЈА ПРЕДСТАВЉА ВАЖАН ЕЛЕМЕНТ

ПОЕЗИЈЕ У СВИМ ВРЕМЕНИМА 13

Interview with Szkárosi Endre

IRONY IS AN IMPORTANT ELEMENT OF POETRY

AT ALL TIMES 16

Едвардо Мога / Eduardo Moga

ДОШЛА ЈЕ СМРТ… / НЕ ЗНАМ ОДАКЛЕ ДОЛАЗИШ (поезија) 18

Интервју са Едвардом Могом

НА ПОЕЗИЈУ СЕ ГЛЕДА КАО НА НЕРАЗУМЉИВ

АНАХРОНИЗАМ 21

Interview with Eduardo Moga

POETRY IS SEEN AS AN INCOMPREHENSIBLE ANACHRONISM 22

Жан-Лик Деспа / Jean-Luc Despax

НАШИ ГРАДОВИ ОД ДНА ДО ВРХА (поезија) 23

Интервју са Жан-Лик Деспа

ПОЕЗИЈА ЈЕ ДРУГО ИМЕ ЗА СУБВЕРЗИЈУ 25

Interview with Jean Luc Despax

POETRY IS ANOTHER NAME FOR SUBVERSION 26

Тобиас Бургхарт / Tobias Burghardt

УЗВРАТИТИ ПОСЕТУ / ПРЕКО ПОЉА (поезија) 27

Валентина Валентиновна Јефимовскаја / Валентина Валентиновна

ИМЕНА / РЕКВИЈЕМ / ПЕТЕРБУРШКИ ВАЛС (поезија) 30

Дејан Алексић

НОВА ЗЕМЉА / ОД ТОГА НИЈЕ БИВАЛО СВЕТЛИЈЕ (поезија) 31

Ференц Андраш Ковач / Kovács András Ferenc

МЛАДОСТ ЈЕДНОГ ЈЕДНОРОГА (поезија) 33

Арен Ворнер / Ahren Warner

ЗДРАВО. / НЕБО ЈЕ ЗАТВОРЕНО ПУРПУРНО (поезија) 36

Интервју са Ареном Ворнером

ОБРАЧУН ВЛАСТИТОГ ЗАДОВОЉСТВА

И МОРАЛНОГ УЖАСА 38

An Interview with Ahren Warner

AN FIGHTINGH OF ONE’S OWN PLEASURE

AND MORAL HORROR 39

Јона Бургхарт / Jona Burgharadt

ПЛИМА И ОСЕКА / ОПРАТИ ИСЦРПЉЕНОСТ (поезија) 41

Јацек Напјурковски / Jacek Napiórkowski

ГЕНЕЗИС / МОЛИТВА / ЈЕДНОРОГ / ПОВРЋЕ (поезија) 43

Харди-Ковачевић Ирина

ПРОЛАЗИМ КРОЗ ЛИШЋЕ, КРОЗ ТРАВУ, КРОЗ РОСУ (поезија) 45

Иштван Кемеw / Kemény István

НАМА У СПОМЕН / НЕМО Х / ПАД У ГРЕХ (поезија) 48

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЖИРИЈА ЗА ДОДЕЛУ 59. БРАНКОВЕ

НАГРАДЕ КРИСТИНИ МИЛОСАВЉЕВИЋ 51

Кристина Милосављевић

ДИЛЕТАНТИ / ЛИНИЈА 21 / УТЕХА (поезија) 52

Интервју са Кристином Милосављевић

КЊИЖЕВНОСТ ЈЕ ОТПОР 53

An Interview with Kristina Milosavljevic

LITERATURE IS RESISTANCE 54

Јован Зивлак – Симпозијум

КАПИТАЛИЗАМ (НЕОЛИБЕРАЛИЗАМ), КЊИЖЕВНОСТ

И ИНТЕЛЕКТУАЛАЦ 55

Алпар Лошонц

ДЕТАБУИЗОВАНИ КАПИТАЛИЗАМ И КЊИЖЕВНОСТ 56

Драган Проле

КАПИТАЛИСТИЧКИ ПУТ У ШИЗОФРЕНИЈУ 59

Владимир Гвозден

ЕКОНОМСКА РОБИНЗОНАДА 62

Дамир Смиљанић

МЕТАМОРФОЗА ФЛАНЕРА У ЕСТЕТСКОМ КАПИТАЛИЗМУ 64

Бојан Јовановић

КАПИТАЛИЗАМ У ПОСТКРИТИЧКОМ ДОБУ 68

Виктор Радун Теон

РУЛОГА ИНТЕЛЕКТУАЛЦА У ЕРИ ДИГИТАЛНЕ… 71

Срђан Дамњановић

О МОГУЋНОСТИМА НЕРАЗУМЕВАЊА У КАПИТАЛИЗМУ 75

БИОГРАФИЈЕ АУТОРА 78

Ђорђе Кубуровић

ТАТОО / ДЕЦЕМБАРСКА НОЋ / КЛЕПСИДРА (поезија) 81

Славомир Нишавић

КАКО / ЈАВКА СА ЧАРШИЈЕ / ХВАТАЧ ДУША (поезија) 83

Етјен Фор / Étienne Faure

УДВОЈЕ / СА ЗИДА / ПОДРУМСКИ ПРОЗОР (поезија) 84

Иља Андрејевич Козлов / Ilya Andreyevich Kozlov

КОД КУЋЕ / ПРИВИЂЕЊЕ / МОЛИТВА (поезија) 86

БИОГРАФИЈЕ ПРЕВОДИЛАЦА 88

РАЗГОВОРИ СА ПЕСНИЦИМА У КЛУБУ АБСОЛУТ 90

ПРЕДСТАВЉАЊЕ АНТОЛОГИЈЕ МАЂАРСКЕ ПОЕЗИЈЕ 92

ЧИТАЊЕ СА БАЛКОНА АБСОЛУТ 92

ИЗЛЕТ НА ФРУШКУ ГОРУ 93

ЧИТАЊЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ 93

МУЗИКА НА ФЕСТИВАЛУ 94