Бенедек Миклош

Бенедек Миклош Миклош  Бенедек (Benedek Miklós, 1984, Бачка Топола). Детињство је провео у Фекетићу. Студирао је мађарски језик и књижевност у Новом Саду. Новинар је дневног листа на мађарском језику Magyar Szóи одговорни уредник додатка за младе Képes Ifjúság....

Бенкова Вјера

Бенкова Вјера ЈОАН БАБА, (1951, Селеуш). Песник, новинар и публициста, лексикогаф, историчар књижевности и преводилац. Објавио је 50 књига поезије, историје књижевности и лексикографије, монографија, антологија као и 15 препева и превода у разним књигама са српског на...

Бабић Драган

Бабић Драган Драган Бабић (1987), основне и мастер студије завршио на Филозофском факултету у Новом Саду, на Одсеку за англистику а докторирао је са радом Тематизација Првог светског рата у српској и англосаксонској књижевности. Пише кратку прозу, есеје и књижевну...

БАБА ЈОАН

БАБА ЈОАН ЈОАН БАБА, (1951, Селеуш). Песник, новинар и публициста, лексикогаф, историчар књижевности и преводилац. Објавио је 50 књига поезије, историје књижевности и лексикографије, монографија, антологија као и 15 препева и превода у разним књигама са српског на...

Алмажан Славко

Алмажан Славко Славко Алмажан (1940, Орешац), војвођански је румунски песник, прозни писац, имаголог, писац радио-драма, есеја, режисер, преводилац. Завршио је гимназију у Вршцу; студирао књижевност на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду. Био је предавач...