Фараго Корнелија

Фараго Корнелија Корнелија Фараго ( 1956,  Темерин), завршила је студије мађарског језика и књижевности на Филозофском факултету у Новм Саду где је магистрирала и докторирала 2000. године. Корнелија Фараго се бави истраживањима у областима: теорија књижевности,...

Смиљанић Дамир

Смиљанић Дамир Смиљанић, Дамир (1972, Апатин), студирао филозофију, театрологију и социологију у Ерлангену (Немачка), где је после магистарских студија (тема магистарског рада: херменеутичка логика) уписао докторске студије. Одбранио дисертацију Philosophische...

Ротариу Плањанин Aурора

Ротариу Плањанин Aурора Aурора Ротариу Плањанин (1952,  Куштиљ Вршац),  завршила основну  школу у Куштиљу, а образовање наставља у Економској школи у Вршцу, а потом авршава Вишу Економску школу у Новом Саду и Економски  факултет у Суботици. Специјализацију  је...

Радивојевић Душка

Радивојевић Душка Душка Радивојевић ( 1959, Нови Сад), школовала се у Тители и у Новом Саду. Студије шпанског језика и књижевности, преводилачки смер, завршила на Филолошком факултету у Београду. Радила као преводилац у Српском народном позоришту, професор шпанског...

Радун Теон Виктор

Радун Теон Виктор Виктор Радун Теон (1965, Скопље, Македонија), запослен је као предавач економије и менаџмента на Универзитету Метрополитан у Београду. Живи у Новом Саду. Објавио следеће књиге: Јаје једнорога (збирка поезије),  2008; Конкуренција на нишану...