ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

Шеснаести међународни новосадски књижевни фестивал

06.09.2021.

6-8. cептембар. 2021.

Katalog_XVI_MNKF_2021

Љубазно вас позивамо да присуствујете програмима Шеснаестог међународног књижевног фестивала

***

Друштво књижевника Војводине

Assocиatиon des écrиvaиns de Voïvodиne

Association of Writers of Vojvodina

 

This is a literature festival featuring poets and critics who represent and promote contemporary literature. More than 950 writers from Serbia and abroad participated in the previous fifteen Festivals, and the impressions of all the participants were very good. They were all satisfied with their stay in Novi Sad and the program of the Festival (participants from France, England, Ireland, Germany, Mexico, Colombia, Bulgaria, Spain, Austria, Switzerland, Norway, Hungary, Sweden, Italy, Luxemburg,  Czech Republic, Poland, Russia, Slovakia, Montenegro, Romania, Turkey, Sudan, Denmark, Nigeria, Syria, Morocco, Croatia, Republika Srpska etc.).

The program of the Festival includes afternoon and evening readings and discussions at various venues throughout the city, as well as visiting other towns in Serbia. The readings represent national literatures, groups of authors or single authors. The main event is the evening reading on Kafe spajz in the city center. Every year, a symposium is held to discuss important contemporary literary themes.

For the tenth time, there is a guest of the Festival for the purpose of more complete representation of contemporary poetry of one country. The participants will visit the monasteries on Fruška Gora (a mountain near Novi Sad).

Novi Sad is the capital of the Province of Vojvodina and the second biggest city in Serbia. Its population is over 450 000. It is an important economic, culture and university center. The center of the city was built during the 18th and 19th century, and on the opposite bank of the Danube, there is a magnificent fortress built in the 17th century. In Novi Sad, besides ethnic Serb majority, there are representatives of several ethnic groups, the biggest of which are Hungarians. They too have educational, cultural and informative institutions.

During the Festival, a ceremony of awarding the prize to the Young Serbian poet of the Year will be held in Sremski Karlovci.

Every year, International Literary Award Novi Sad is given to a world-renowned living poet for his poetic oeuvre or life achievement in the field of poetry (Christoph Meckel, Jean-Pierre Faye, Ben Okri, Sean O Brien, Lyubomir  Levchev, Kathrin Schmidt, Krzysztof Karasek, Mircea Cartarescu, Antonio Deltoro, Guy Goffette, Thomas Boberg etc.).

Mr Jovan Zivlak, Director of the Festival

Association of Writers of Vojvodina

21 000 Novi Sad, Phone: +381 21 6542-432, +381 21 6542-431

 E-mail: [email protected][email protected]

www.dkv.org.rs <https://www.dkv.org.rs/>

***

На Фестивалу ће током три дана бити одржано   преко 20 књижевних и музичких програма.Репрезентативни избор ауторских прилога, од поезије до критичких радова, реализован на Фестивалу објавићемо у посебној свесци Златне греде.

Биће штампан Каталог фестивала,  плакате, заставе. Фестивал ће организовати онлајн представљање на  фејсбуку.

Фестивал у пуној мери остварује своје циљеве омогућујући проширивање и богаћење културних веза са светом.

Због општих околности и финансијских потешкоћа трајање Фестивала је смањено на три дана, број учесника је у свим програмима смањен.

Фестивал је добио скромну  помоћ од Градске управе за културу Новог Сада, Републичког министарства и Покрајинског секретаријата за културу иако је проглашен од Aсоцијације европских фестивала  за изузетан Фестивал међу европским  фестивалима

РRОГРАМ / PROGRAMME

6. септембар, понедељак

12:00

‘’Дигитални омладински центар’’ Војводе Путника 1, Градска библиотека,

Прес конференција.

Јован Зивлак, Бранислав Живановић, Каталин Ладик ( Србија); Дитер Греф (Немачка),Пабло Лопез Карбаљо (Шпанија), Јелена Марићевић Балаћ(Србија)

18,00

Клуб ‘’Абсолут’’ у Змај Јовиној  – Разговор

Дитер Греф (Немачка),Пабло Лопез Карбаљо(Шпанија)

19,00

Балкон  Клуба ‘’Абсолут’’ у Змај Јовиној

Дитер Греф (Немачка),Пабло Лопез Карбаљо(Шпанија),Драган Јовановић Данилов, Каталин Ладик, Радивој Шајтинац

21,00

Свечано отварање, Трг Републике / Башта кафеа  Шпајз

Дитер Греф (Немачка),Пабло Лопез Карбаљо(Шпанија),Драган Јовановић Данилов, Каталин Ладик, Радивој Шајтинац

 

7. септембар, уторак

17,00 сати

‘’Дигитални омладински центар’’ Војводе Путника 1, Народна библиотека

Уручење 61. Бранкове награде,

Читање поезије

Дeјвид Бригс (Eнглеска),Небојша Лапчевић, Бранислав Зубовић, Јелена Марићевић Балаћ, Зденка Валент  Белић

 

8.септембар,  среда

Градска библиотека Нови Сад, ‘’Дигитални омладински центар’’, Војводе Путника 1

10:00-13,00.

Сим­по­зи­јум по­све­ћен те­ми Књижевност и катастрофа.

Уче­ствују: Алпар Лошонц, Драган Проле, Владимир Гвозден,  Корнелија Фараго, Бојан Јовановић,    Дамир Смиљанић,  Срђан Дамњановић, Јелена Марићевић Балаћ

18,00

Клуб ‘’Абсолут’’ у Змај Јовиној  – Разговор

Каталин Ладик, Горан Бабић

19,00

Балкон  Клуба ‘’Абсолут’’ у Змај Јовиној

Бећир Вуковић (Црна Гора),Горан Бабић, Мирослав Цера Михаиловић, Бранислав Зубовић, Јелена Марићевић Балаћ, Зденка Валент  Белић, Небојша Лапчевић

 

21,00

Читање поезије ,Трг Републике / Башта кафеа  Шпајз

Бећир Вуковић (Црна Гора), Горан Бабић, Мирослав Цера Михаиловић,

Уручење Међународне књижевне награде ’’