ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

чланови

Љиљана Фијат

Љиљана Фијат (1959, Зрењанин), дипломирала је на Економском факултету у Суботици, Универзитета у Новом Саду. Магистрирала је 1997. године и докторирала 2010. године на Економском факултету у Београду Универзитета у Београду. Објавила је књигу „Мере против прања новца у банкама” (2012), а у коауторству са др Александром Чуданом књигу „Ризици и превенција прања новца” (2015). Ауторкиња је и коауторкиња двадесет научних и стручних радова.

Објавила је збирке поезије „Софија од Месеца“ 2011. и „Осећање Принципа“ 2016. године. У Републици Бугарској објављена јој је двојезична књига песама „Небеске птице“ коју је приредила Алтенка Сапунџиева, 2016. године.

Живи у Новом Саду.