ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

чланови

Јована Настасијевић

Јована Настасијевић (1980, Нови Сад), завршила је немачки језик и књижевност на Филозофском факултету у Новом Саду и мастер на југоисточноевропским студијама (Friedrich-Schiller-Universitat, Jena. Тежиште истраживања: језички национализми на подручју бивше Југославије.

Као студент, освојила прву награду на анонимном конкурсу “ Deutsche Gesellschaft Einheit-20 Jahre danach, за есеј на немачком језику.

Објавила књигу кратких прича Још си мала, књигу поезије Она и приредила књигу о Т.Ујевићу, Одлазак – пут бесконачног тела

Сарађује са Књижевном републиком и Fix poetry.