ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

чланови

Часлав Ђорђевић

Часлав Ђорђевић (1942, Братоселaц, општина Бујановац), гимназију је завршио у Врању а студије књижевности у Скопљу 1969. године, када и почиње да ради као професор у  Техничкој школи и Гимназији у Бајиној Башти, где остаје све до одласка у пензију. Од 2005. године стално живи у Новом Саду.

Пише критику, есеје, поезију и прозу; бави се приређивањем избора из српског песништва и стварањем дидактичке литературе за ученике осмогодишње школе, гимназија и средњих стручних школа.

До сада је објављивао у свим релевантним књижевним часописима ( Савременик, Дело, Књижевност, Летопис Метице српске, Градина, Златна греда и др.), а учествовао је и на симпозијумима и научним округлим столовима.  Заступљен је у низу зборника и тематских бројева часописа: „Књижевно дело Милутина Ускоковића“ (зборник у издању Народне библиотеке, Титово Ужице, 1985), „О песништву Бранислава Петровића“ (часопис Градац, 1985), „Српска фантастика“ (зборник са научног скупа Српске академије и наука, Београд,1989), „Миодраг Павловић: Стварање многострукости“ (тематски број  часописа Књижевност, 5 – 6, 1997), скуп „Вељкови дани“ (зборник саопштења, Сомбор, 2008. и др.).

     Од књига је објавио:     збирке песама: У граду на Дунају (Н.Сад, 2002), Ледено доба (Н. Сад, 2005), Ту- где јесам (Н, Сад, 1914), Ни човек ни звер (Београд, 2016);     прозу: Тајни записи књижевника Б. Станковића (Београд, 2005), Жена на месечиниНепознате еротске приче књижевника Б. Станковића (2013); изборе / антологије: Антологија српске боемске поезије (Ужице, 1989), Песме великих боема (Пожега, 1990), Срце на олтару – поезија инспирисана српским храмовима (Рачански зборник, Б. Башта 1999), Бунтовници и апостоли – српска боемска поезија, друго измењено и допуњено издање( Н. Сад, 2006), Тамно срце – српске елегије (Н. Сад, 2006), Српски сонет( 1768 – 2008): Избор, типологија (Београд, 2009);       књиге есеја и критике: Песнички видици Љубомира Симовића (Београд, 1982), Миодраг Павловић – песник хуманистичке етике (Крагујевац, 1984),  Песниково свевидеће око –  есеји о Миодрагу Павловићу (Београд, 1997), У мрежи симбола ( Београд, 2003), Отварање поетских простора(Београд, 211), Поетички светови (Нови Сад, 2018), Поетички светови II (Нови Сад,2019): школске књиге: Интерпретације из наставе књижевности и језика (ауторска издања, 1994), Књижевност, српски језик, култура изражавања ( Н. Сад, у коауторству са Мирјаном Секулић Петровић, 10 издања), Књижевност и српски језик, приручници за ученике од I до IV разреда гимназија и средњих стручних школа (Н. Сад, у коауторству са  Предрагом Лучићем, више од 20 издања) и Књижевне интерпретације  за ученике I, II, III и  IV разреда средњих стручних школа у Републици Српској, Књижевности граматика, приручника за ученике I,II, III и IV разреда  гимназија и средњих стручних школа , у коауторству са др Оливером Радуловић и Мирјаном Грдинић (прво издање 2014).

      Члан је Удружења књижевника Србије и Друштва књижевника Војводине.