ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

чланови

Решин Вујица Туцић

Туцић, Решин Вујица (Меленци, 1941 – 2009, Нови Сад), књижевник, визуелни уметник, уредник, есејиста, један од истакнутих чланова неоавангардног покрета у Новом Саду, током шездесетих и седамдесетих година 20. века (Нова уметничка пракса). Заступао је синкретички и проширени језик поезије који је укључивао и визауалне, вокалне и гестуалне аспекте.  Уређивао је часописе „Улазница“ (Зрењанин), „Даље“ (Сарајево) и „Тиса“ (Нови Бечеј). Почетком деведесетих основао је и водио књижевну школу „Традиција авангарде“ (Београд, 1993-1995), из које је настала уметничка група „Магнет“. Објавио је 12 песничких књига. За последњу збирку песама, Гнездо параноје, добио је награду “Васко Попа” 2007. године,  добитник је и награда „Печат вароши сремскокарловачке“, и „Павле Марковић Адамов“.