ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

чланови

Раду Флора

Раду Флора (Radu Flora, 1922. у Банатском Новом Селу – 1989. у Ровињу), био је  писац, преводилац, филолог и универзитетски професор. У  родном месту учио је основну школу (1929-1934), а гимназију је похађао у Панчеву (1934-1937) и Вршцу (1937-1942). Студирао је романске језике у Букурешту и Београду, где је дипломирао 1948. године, радом на тему Француски језик и књижевност и компаративна граматика у романским језицима (рум. Limba și literatura franceză și Gramatica comparată a limbilor romanice). У Загребу је докторирао 1959. године са дисертацијом Банатски румунски дијалекти у светлу лингвистичке географије (рум. Graiurile românești din punctul de vedere al geografiei lingvistice).

Радио је као професор средње школе у Вршцу (1948-1952), те Више педагошке школе у Новом Саду (1952-1955) и Зрењанину (1955-1963). Од 1963. године изабран је најпре за ванредног, а потом и за редовног професора на Филолошком факултету у Београду. Ту је радио као шеф Катедре за румунски језик до пензионисања 1987. године. У међувремену, почетком осамдесетих година, заједно са професорима Михаилом Попов и Лиом Магду иницирао је оснивање Катедре за румунски језик на Филозофском факултету у Новом Саду.

Био је оснивач и дугогодишњи председник Друштва за румунски језик Војводине (основано 1962). Преминуо је 4. септембра 1989. године у Ровињу и сахрањен је на Томашевачком гробљу у Зрењанину

Флора је био аутор више речника, антологија, зборника радова и уџбеника за основни, средњи и виши ниво наставе. Као и један од покретача издавачке делатности на румунском језику на подручју данашње Војводине, утемељио је часопис „Лумина“ чији је и главни и одговорни уредник био, сарађивао је са читавим низом часописа, научне периодике и ревија у земљи и иностранству. Носилац је многобројних друштвених признања и награда – између осталог и награда за прозу „Лумине“, награде Ослобођења Зрењанина, Златног пера „Лумине“, награде Ослобођења Војводине, награде за животно дело Друштва књижевника Војводине која му је уручена за његов 60. рођендан.

Дела на румунском:Micul atlas lingvistic al graiurilor istro-române, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosseti” al Academiei Române, Bucureşti, 2003; Dicţionar român-sârb, coeditare Editura `Libertatea” din Panciova şi Editura Ştiinţifică din Bucureşti, Panciova – Bucureşti, 19694; Istoria literaturii române. De la origini până la Unirea Principatelor, vol. I, Vârşeţ, Editura `Libertatea`, 1962; Istoria literaturii române, vol. II, Vârşeţ, Editura `Libertatea`, 1963; Din proza clasicilor români. Nuvela, Antologie, Editura `Frăţie şi unitate”, Vârşeţ, 1952; Din lirica clasicilor români. De la Văcăreşti şi până la poezia burgheză dintre cele două războaie, Antologie, Editura „Frăţie şi unitate”, Vârşeţ, 1953; Literatura română din Voivodina. Panorama unui sfert de veac 1946-1970, Casa de Editură `Libertatea`, Panciova, 1971; Folclor literar bănăţean. Premise şi sinteze, Editura `Libertatea`, Panciova, 1975; Foaie verde, spic de grâu, folclor literar, Zrenianin, 1979; Foaie verde, lămâiţă, folclor literar, Zrenianin, 1982; Din relaţiile sârbo-române. Privire de ansamblu, Editura `Libertatea`, Panciova, 1964; Zidul, roman, Izdavač: Editura `Libertatea`, Panciova, 1983; Relaţiile sârbo-române. Noi contribuţii, Editura `Libertatea`, Panciova, 1968; Copilăria din amintiri, roman, Editura `Libertatea`, Panciova, 1985; Vizuina, roman, Editura S.L.R., Novi Sad, 2002.

Дела на српском:Српско – румунски речник, `Братство и јединство`, Вршац, 1952; Дијалектолошки профил румунских банатских говора са вршачког подручја, Нови Сад, Матица српска, 1962; Румунски банатски говори у светлу лингвистичке географије, докторска дисертација, Београд, Филолошки факултет Београдског Универзитета, 1969; Тишина свитања: песме, Београд, Нолит, 1975; Антологија румунске лирике XX века, Београд, Нолит, 1975; О почецима румунског књижевног језика, Скопље, 1976; Румунска књижевност у Војводини, Нови Сад, Матица српска, 1976; Небески угао, Нови Сад, Дневник, 1987.