ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

чланови

Иштван Брашњо

Брашњо, Иштван (Brasnyó István, 1943 – 2009), песник, новелиста, романсијер, критичар и преводилац са српског на мађарски језик. Објавио је више књига поезије, поезије за децу, превода и романа. Добитник је бројних награда за књижевност и преводилаштво, од којих су најважније: Невен, Хидова и Сирмаијева, као и награда за књижевно преводилаштво Бажаликом.