ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

чланови

Имре Бори

Имре Бори (Bori Imre ,Бачко Градиште, 1929 − Нови Сад, 2004), историчар књижевности, професор универзитета: ванредни проф. од 1969; Катедра за мађарски језик и књижевност, редовни (од 1971).

САНУ: Одељење језика и књижевности: редовни члан од 1991; ВАНУ: Одељење друштвених наука и уметности: дописни члан од 1984; редовни од 1990.

Приступна беседа: Поглед на приповедачко дело Иве Андрића. − /упоредни текст и на мађарском/ Академске беседе / ВАНУ ; 30 (1992) 13−28, 31−48. Одржана у ВАНУ 18. 12. 1991.
Имре Бори је рођен 1929. године у Бачком Градишту. Гимназију је похађао у Бечеју и Сенти, а 1951. дипломирао је на Вишој педагошкој школи у Новом Саду. Радио је најпре као наставник мађарског језика и књижевности, а затим је изабран за лектора и потом за асистента на Катедри за мађарски језик и књижевност Филозофског факултета у Новом Саду, где је дипломирао (1962) и докторирао (1964). Предавао је историју мађарске књижевности XX века и узајамне везе мађарске књижевности са књижевностима народа Југославије. Године 1971. изабран је за редовног професора истог факултета. Његова научна делатност је везана за историју мађарске књижевности XX века, историју књижевности Мађара у Југославији и компаративна истраживања мађарскојужнословенских књижевних и културних веза. Објавио је врло велики број књига и чланака у периодичним публикацијама, а бројне монографије написао је из области мађарског модернизма и авангарде, о војвођанској мађарској књижевности и о питањима јужнословенско-мађарске компаратистике. Многа научна питања је управо он покренуо. Академик Бори је био главни уредник часописа Хид, шеф Катедре за мађарски језик и књижевност Филозофског факултета у Новом Саду, директор Института за мађарски језик и књижевност и хунгаролошка истраживања и обављао је још низ културних и јавних послова. Добитник је бројних награда и признања.

Признања: Октобарска награда Новог Сада (1968); Књижевна награда часописа Hid (1965; 1969, 1971); Szenteleky Kornel (1973) Орден рада НР Мађарске златног степена (1980)