ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

чланови

Аница Гарић

Аница Гарић (Српска Црња, 19749).Ради као управник Народне библиотеке у Српској Црњи.

Аутор је три збирке песама: „Киша и кораци“, Нова Славија, Нови Сад, 1998; „Као да сам уморан као да сам стар“, Књижевна заједница Зрењанин, Зрењанин, 2002. и „Када се око боји вране“, Банатски културни центар, Ново Милошево, 2016.

Песме је објављивала у часописима: Летопис Матице српске, Књижевни живот, Кровови, Златна греда и др.Члан је Друштва књижевника Војводине.