ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

чланови

Алпар Лошонц

Лошонц, Алпар (1958, Темерин), академик, професор на Универзитету у Новом Саду, предаје на Катедри за друштвене науке Факултета техничких наука, као и на Филозофском факултету у Сегедину (Мађарска) од 1991. Предавао је и на Филозофском факултету у Новом Саду. Пише теоријске чланке, филозофску критику и есеје о књижевности. Објављивао је у многим часописима у Србији и у иностранству. Био је члан уредништва Uj Symposion, Поља, Létünkа, и других часописа, и главни уредник часописа Хабитус. Сада је један од уредника Златне греде, али и других часописа. Текстови су му превођени на француски, немачки и енглески језик.Између осталих аутор је следећих књига: Облици недостатка (Форум, Нови Сад, 1988), Херменеутика сећања (Форум, Нови Сад, 1998), Модерна на Колону (Стубови културе, Београд, 1998), Европске димензије (Форум, Нови Сад, 2002), Suffitientia ecologica (Stylos, Нови Сад, 2005), Неолиберализам: судбина или избор (коаутор), Есеји о држави благостања (коаутор), Суверенитет, моћ и криза (Светови, Нови Сад, 2006), Моћ као друштвени догађај (Адреса, Нови Сад, 2009), Отпор и моћ (Нови Сад, 2012). Награђен је наградом ДКВ Иштван Конц.