ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

Ласло Геролд 1940 – 2016

27.04.2021.

СЕЋАЊЕ

Ласло Геролд  1940 – 2016   

преминуо у  76. години живота,  након кратке и озбиљне болести

Ласло Геролд (Gerold László) рођен 1940. године у Новом Саду, историчар књижевности, театролог, историчар позоришта, књижевни критичар, есејиста и професор. Спада у генерацију мађарских књижевника која се  најчешће зове «симпосионовом», и која је од средине шездесетих година прошлог века до данас обележила целину мањинске мађарске књижевности у Војводини.

Био је новинар (позоришни критичар) у дневном листу Magyar Szó, професор на Филозофском факултету у Новом Саду. Главни је и одговорни уредник часописа Хíд.

Објавио је прво значајно дело социографске литературе у Војводини на темељу изучавања положаја професора мађарске књижевности у војвођанским школама. Афирмисао се као позоришни критичар. Пратио је дешавања у позоришном животу у Војводини и у Југославији, као и у Мађарској. Писао је и о представама на Битефу.

Објавио је књигу позоришник критика о премијерима Новосадског позоришта – Újvidéki Színház, као и књигу о представама три Чеховљева позоришна комада у режији познатог редитеља из Румуније Ђерђа Харага (Harag György). Објавио је монографију о почецима позоришта у Суботици крајем осамнаестог и почетком деветнаестог века, као и  студију о Мадачевој (Madách Imre) Човековој трагедији. Суботички позоришни живот осветлио је монографијом о позоришном животу тог града у 19. веку и драмама писаним у то доба.
Геролд је професионално везан за историју књижевности деветнаестог века. Његову пажњу не заокупљају првенствено филолошки проблем истраживања књижевности у деветнаестом веку, већ пре свега најзначајнија дела, као и опуси значајнијих књижевних стваралаца тога доба. Посебно поглавље Геролдовог књижевног рада припада његовим књижевним критикама. Своју пажњу првенствено усмерава према новијим делима мађарске књижевности у Војводини.

Геролд је аутор Лексикона југословенске мађарске књижевности од њених почетака, од 1918 до 2000 године у коме  даје био/библиографске податке значајних аутора, књижевних институција, награда,

ДРУШТВО КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ

DRUŠTVO KNJIŽEVNIKA VOJVODINE

VAJDASÁGI ÍRÓK EGYESÜLETE

SPOLOK SPISOVATEL’OV VOJVODINY

ASOCIAŢIA SCRĺĺTORILOR DIN VOIVODINA

ДРУЖТВО ПИСАТЕЛЬОX ВОЙВОДИНИ

ASSOCIATION DES ÉCRIVAINS DE VOIVODINE