ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

КОНКУРС ЗА НАГРАДУ ДКВ ЗА ПРЕВОД ГОДИНЕ 2020

07.02.2020.

КОНКУРС ЗА НАГРАДУ ДКВ ЗА ПРЕВОД ГОДИНЕ

Награду ДКВ за превод године, основало је Друштво књижевника Војводине, у складу са Статутом, и додељује се у оквиру ДКВ  члановима који у годишњем циклусу објаве  прво издање преведеног књижевног дела свих књижевних жанрова/ роман, поезија, есеј, књижевна критика, књижевна публицистика, књижевна наука, сатира, афоризам и сл/са језика националних мањина и на језике националних мањина, као и са светских језика на српски језик или језике националних мањина .

  Награду ДКВ за за превод године има за циљ да подстакне развој преводилаштва у АП Војводини, проширење књижевних и културних веза међу народима, афирмацију мултикултурализма у Војводини и Србији, еманципацију наше књижевности и културе, развијање толеранције и универзалних културних вредности и да афирмише допринос чланова ДКВ нашој култури и ДКВ као удружење стваралаца које заступа аутентичне вредности у пољу књижевности.

Награда се  додељује сваке године а у конкуренцију улазе издања издата до краја децембра претходне године.

Награда се уручује на свечаности у оквиру годишње скупштине ДКВ које се организују у термину, месту и простору које одреди Управни одбор, уз присуство добитника, чланова жирија, чланова ДКВ и културне јавности.

Одлуку о награди доноси самостално седмочлани жири којег именује Управни одбор ДКВ на период од четири године, с тим што се мандат жирија може поновити.

Награду усваја, на основу образложења жирија, Управни одбор ДКВ.

УО може у току мандата жирија, из разлога који произилазе из Правилника о награди и раду жирија, одустајања појединих чланова од рада у жирију или због ефикаснијег рада жирија, да мења састав жирија одговарајућом одлуком .

Члан 6.

Жири бира председника из свог састава и одлучује у седницама већином гласова свог састава.

Предлагачи могу доставити предлоге са документацијо  до 20. фебрауара 2020 године.