ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

КОНКУРС ЗА НАГРАДУ ДКВ ЗА КЊИГУ ГОДИНЕ 2021

08.02.2021.

КОНКУРС ЗА НАГРАДУ ДКВ ЗА КЊИГУ ГОДИНЕ

Награду ДКВ за књигу године на српском језику, складу са Статутом, и додељује се члановима ДКВ, који у годишњем циклусу објаве прво издање оригиналног књижевног дела свих књижевних жанрова/ роман, поезија, есеј, књижевна критика, књижевна публицистика, књижевна наука, сатира, афоризам и сл/ .Сви наведени услови важе и за кандидате који конкуришу за награду Иштван Конц.

Награду ДКВ за књигу године има за циљ да подстакне развој домаће књижевности и да афирмише допринос чланова ДКВ нашој култури и да афирмише ДКВ као удружење стваралаца које заступа аутентичне вредности у пољу књижевности.

Награда се додељује сваке године, а у конкуренцију улазе издања издата до краја децембра претходне године.

Награда се уручује на свечаности у оквиру годишње скупштине ДКВ која се организују у термину, месту и простору које одреди Управни одбор, уз присуство добитника, чланова жирија, чланова ДКВ и културне јавности.

Одлуку о награди доноси самостално трочлани жири којег именује Управни одбор ДКВ на период од четири године, с тим што се мандат жирија може поновити.

Награду усваја, на основу образложења жирија, Управни одбор ДКВ.

Кандидати могу послати књиге до краја марта 2021. године,