ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

ЗАПИСНИК СА VII СЕДНИЦЕ УО ДКВ

13.11.2018.

ЗАПИСНИК СА VII СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ

Седма  седница УО ДКВ одржана је 13. Новембра/ уторак/ 2018. с почетком у 11:00 часова, у просторијама ДКВ, Браће Рибникара 5.

Седници су присуствовали књижевници: Јован Зивлак, Михаљ Ђуга, Владимир Кочиш, Милена Летић, Бранислав Живановић, Илеана Урсу, Давид Кецман, Милан Тодоров и Мирјана Марковић.

Дневни ред:

1. Усвајање Дневног реда

2.Усвајање Записника са претходне седнице

3. Разматрање ситуације поводом деложације ДКВ из просторија у Браће Рибникар 5, заказане за 20. новембар у 12,00 сати

4. Усаглашавање  Статута са новим законским решењима и заказивање Скупштине ДКВ

5.Заказивање конференције за штампу

6. Разно

1.  Дневни ред је једногласно усвојен.

2. Записник са претходне седнице је једногласно усвојен.

3. Са чуђењем је примљена и коментарисана информација о вишекратним покушајима судских извршитеља у току  октобра месеца да се наша организација исели из својих просторија у Браће Рибникара 5 у Новом Саду. Судски извршитељи су, по налогу Тање Ђерић, а на основу тужбе ЈП Пословни простор, због нашег дуга за закуп од око 600.000,00, покушали да иселе  ДКВ, уз прећутну сагласност  градских власти Новог Сада и поред обећања истих да ће се учинити напор да до поменутог исељења не дође.

Као информацију од значаја морамо напоменути да ова кампања са деложацијом траје већ више година и баца ружну слику на односе ДКВ и градских власти Новог Сада и својим ефектима омета и онемогућује нашу органзацију да се са пуном мером посвети својим активностима.

Дуг се односи на текуће трошкове, посебно закупа,  тако што финасијери (Град, Покрајина и Република) нису оптимално додељивали ДКВ, као репрезентативом удружењу, средства за  намене закупа, телефона, грејања, књиговодства и др. Будући да се средства за поменуте трошкове не могу преливати са средстава за пројекте, ДКВ је стално био у ситуацији да репродукује дугове. Уместо 45%  висине средстава потребних за измирења трошкова режије, Градска управа за културу је измиривала око 15%. Уместо 650.000 годишње, Град је доносио одлуку да је довољно око 250.000,00 и да се уплате врше у другом кварталу, тако да су се губили бонуси код Пословног простора и стварао се простор за камате на штету ДКВ.

Ако у читавој држави ниједно уметничко удружење нема проблема са поменутим трошковима, онда се питамо зашто Градска власт Новог Сада тумачи Закон о култури тако да се њена одговорност за ДКВ у тој мери релативизује да се може у сваком тренутку  бацити кривицу на  ДКВ и изручити га судском гоњењу и моралном осуђивању. Са становишта закона Град, тј његово јавно предузеће, формално је у праву да гони ДКВ за неизимирене трошкове, али са становишта праведности Град је у конфликту са одговорношћу за културу и њеном улогом у нашој средини. Осим  поменутих законско- формалних спорова, у Граду се превиђају озбиљне чињенице о неспорним дометима књижевних и уметничких резултата које ДКВ остварује са Међународним новосадским књижевним фестивалом и часописом „Златна греда“, на нивоу какав никад ниједна слична организација није достигла у Новом Саду у последњих пет деценија. Маргинализовање ових аспеката озбиљно подрива заснованост агргументације Града, а и уводи сумњу да нису у питању само режијски трошкови, него и неке друге намере, којима се руководи власт.

Друштво књижевника Војводине је једно од ретких уметничких  мултикултуралних  удружења које окупља око 600 стваралаца Војводине и Србије и које књижевну културу наше земље, преко многих активности, афирмише на најдостојнији начин са посебним доприносима истакнутих књижевника, познатих у Србији, региону и у Европи. 

Акт исељења ДКВ из његових радних просторија не би само угрозио функције нашег удружења, него би довео у питање смисао културне и политичке реалности, демократичности и  толеранције за коју се залаже наша држава.

Управни одбор је апеловао на градске власти да  поступак деложације обустави и да Град Нови Сад, уз поштовање права књижевних стваралаца свих језика Војводине, да раде на унапређењу својих књижевних и личних права, уложи напор да се нађе задовољавајуће и праведно решење.

Закључено је да се писмо са апелом да се нађе решење за пословни простор ДКВ и текуће дугове пошаље Служби за представке и пројекте председника Репблике; Градоначелнику Града Новог Сада, Милошу Вучевићу;Заменику градоначелника Града Новог Сада, Срђану Кружевићу;Члану градског већа задуженог за културу Далибору Рожићу.

4. УО је донео закључак да се Статут усагласи са законским оквирима и да се у члановима где се помињу регионална ограничења за деловање и чланство убаци одредница после Војводина  и из Воводине , тј, Србија и тј. И з Србије. Такође, да се после самостални уметници убаци и самостални стручњаци у култури.

Редовна скупштина се заказује за март месец 2019. Јован Зивлак се задужује да сачини план рада и извештај о раду за претходну годину.

5. Договорено је да се конференцију за медије, поводом заказаног принудног исељења Друштва књижевника Војводине за 20. новембар у 12,00, одржи 15. 11. 2018. у 11,00 часова у сали Српског књижевног друштва, Француска 7,  у Београду. На конференцији ће учествовати Јован Зивлак, председник Друштва књижевника; Владимир Кочиш, члан Управног одбора ДКВ; Марија Шимоковић, члан СДК и ПЕН центра; Душко Новаковић, члан СДК и ПЕН центра.

Под тачком разно није било дискусије.

Седница је завршена у 12,20 часова.