ДРУШТВО
КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ

ЗАПИСНИК СА II СЕДНИЦЕ УО ДКВ

04.09.2018.

ЗАПИСНИК СА II СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ

II седница УО ДКВ одржана је 19. 06. 2018. с почетком у 12,00 часова, у просторијама ДКВ, Браће Рибникара 5.

Седници су присуствовали: Јован Зивлак, Михаљ Ђуга, Бранислав Живановић,  Валентина Чизмар, Илеана Урсу, Корнелиjа Фараго, Давид Кецман, Мирјана Марковић.

Дневни ред:

1. Усвајање Дневног реда

2.Усвајање Записника са претходне седнице

3. Извештаји о активностима између две седнице

4. Разматрање ситуације са завршним припремама 13. МНКФ, информација о међународној награди Нови Сад и закључак о хонорару за  директора Фестивала

5.Kомпензација за авионске карте за госте Фестивала

6.Разно

1.  Дневни ред је једногласно усвојен.

2. Записник са претходне седнице је једногласно усвојен.

3.Зивлак је обавестио да је изашао број Греде посвећен сигнализму, непосредно после тога изашао је број делимично посвећем дендизму, а у припреми је јубиларни 200. број часописа. ДКВ се легитимише као организована асоцијација писаца са великим стваралачким потенцијалима. Докази томе су и наш часопис и наш Фестивал, као и многе друге активности, еветски дан поезије, књижевни салон, књижевни караван или међународна размена. ДКВ је у сфери књижевности  неспорно најквалитнији актер у региону, упрокос бројним потешкоћама којима је непрестано изложен.

4.Зивлак је саопштио да је од Града за Фестивал ипак добијено 600.000,00, што знатно мења позицију Фестивала и ствара услове да се уз рационализацију, тј. накнадно смањење броја учесника, смањење дневница и хонорара, као и износа за награду, наша манифестација може одржати.

На фестивалу ће учествовати, према тренутним сазнањима и потврдама: Christopher John Reid / Енглеска/, Rita MOLNÁR / Мађарска/,   ‘Marcus Roloff’ и Monika Rinck/ Немачка/, Aurélia Lassaque /Француска/, Разван Вонку/ Румунија/, Francisco Ruiz Noguera, Chantal Maillard, Miriam Reyes, Jesus Aguado и José Ángel Cilleruelo  / Шпанија/, Maria João de Oliveira Sequeira Cantinho /Португалија/, Кажимјеж Швјегоцки/Пољска/ и песници из  Србије, Милан Ненадић, Бранислав Живановић, Веселин Мишнић, Ева Ваш.
Симпозијум ће бити посвећен теми Књижевност и зло. Учествоваће: Алпар Лошонц, Драган Проле, Владимир Гвозден, Корнелија Фараго, Стеван Брадић, Милена Владић, Виктор Радун  Теон, Бојан Јовановић,    Дамир Смиљанић…

Смањење средстава , уз многе лоше околности, допринеће да се уз нелагодност и разочарења поједним страним актерима морамо  извинити, али и са делимично позитивним осећањем да ће Фестивал преживети.

Саопштено је да ДКВ неће, вероватно, добити да користи Трг младенаца за потребе Фестивала, због дугова за грађевинско земљиште. То је недопустиво. ДКВ је промовисао поменути трг као место поезије, дајући му значење маркираног и битног места у културној географији града. Трг као такав је, ианаче, био пусто и десемантизовано место и ДКВ има велике заслуге за културизацију тог простора. Не знамо да ли бирокартија разуме шта је у питању.

Мора се рећи да у целини не постоји разумевање за Фестивал и да се много лоше воље и незнања усмерава на ову елитну манифестацију књижевне културе. Надамо се да ће извесни фактори схвати да се се праве велика огрешења о права писаца и права књижевности у Новом Саду.

Саопштено је да је жири Фестивала у саставу Јован Зивлак, Владимир Гвозден и Душка Радивојевић донео одлуку да се међународна награда Нови Сад додели José Ángel Cilleruelo истакнутом шпанском песнику, за допринос савременој поезији.Награда се састоји из дипломе и новчаног износа. У саопштењу је речено:
Хосе Анхел Сиљеруело (
José Ángel Cilleruelo, Барселона, 1960) је писац, преводилац и књижевни критичар. Аутор је више песничких, романескних и књижевноритичких књига, превода и антологија. Добитник је награда: Premio  Ciudad de Cordoba – Ricardo Molina 1999 (Награда за поезију града Кордобе Рикардо Молина, 1999), Premio Hermanos Argensola 2004 (Награда града Барбастро/Aragon/ Браћа Архенсола , 2004), као и Прва награда Малаге за роман (Premio Malaga de Novela, 2008). Од доласка демократије седамдесетих година прошлог века, после великог периода модернизма, оличеног у генерацији 27, те једне врсте прекида за време  периода диктатуре,  нове генерације, како каже Хесус Авгадо, морале су да се суоче с неколико великих изазова. Највећи од свих, праћење оног што је названо политичком транзицијом уз нове приступe материји, положају писца у односу на дешавања у земљи, способности прилагођавања и прихватања, када су се границе најзад отвориле (географске и идеолошке), поетикама других језика, мање или више блиских. У околностима разних идеолошких и поетичких сукоба створиле су се различите тенденције, од  Нове сентименталности, искуствене поезије, поезије различитости, Колектив Алиса испод нуле, поезије тишине и друге, које су се распале, уситниле и, у неким случајевима, ишчезле, трагајући за самосталним путевима.

Улазећи у свет поетске стварности осамдесетих година прошлог века Хосе Анхел Сиљеруело је, како сам каже, изван дивљења великим узорима модернизма,  кренуо сопственим путем у стварању песничког рукописа у којем је ујединио страст за трагањем за формалним одговорима духовима времена, једнако као и за садржајима и смисловима унутар којих је откривао основе судбине новог човека и његових индивидуалних конфликата.

Закључено је да хонорар директору  Фестивала за послове селекције, сценарија, дизајна пропагандног материјала, бизнис плана, тј. финасијској плана, организације свих послова везаних за Фестивал, од саобраћаја  до реализација путних трошкова и смештаја гостију, лектуре, коректуре и др. буде у ниво од 200.000,00. Напоменуто је да овакав хонорар досад за поменути рад никад није исплаћен и да је он на крају Фестивала усаглашен са ограничењима средстава. Тако ће бити и за овај Фестивал.

Предлози и извештаји су једногласно усвојени.

5.На седници Управног одбора 19.06.2018. донесена је Одлука о компензацији путних трошкова за госте фестивала из иностранства и куповини авионских карти од овлашћених агенција по најповољнијим ценама а по приспећу средстава по конкурсу.

Пошто ДКВ тренутно нема средстава за куповину авионских карата / због кашњења уплата од стране наших финансијера/, возних, аутобуских или за плаћање трошкова сопственог путничког превоза за госте Фестивала из иностранства предложено је да решење изнађе тако што ће гости купити карте или сносити трошкове из сопствених средстава у местима одакле долазе а ДКВ ће им компензирати трошкове по приспећу на Фестивал.

Овим се отклања препрека у доласку гостију на Фестивал и омогућује се да путни трошкови буду нижи због благовремених резервација.

Одобрава се куповина  авионских карти од овлашћених агенција по најповољнијим ценама а по приспећу средстава по конкурсу.

СПИСАК СТРАНИХ УЧЕСНИКА ФЕСТИВАЛА – ИСПЛАТА ЗА ПУТНЕ ТРОШКОВЕ, АВИОНСКЕ КАРТЕ, ИСПЛАТА /КОМПЕНЗАЦИЈА/ У ГОТОВИНИ ЗА ПУТНЕ ТРОШКОВЕ ПЛАЋЕНЕ СОПСТВЕНИМ СРЕДСТВИМА

1. CILLERUELO GARCIA JOSE ANGEL                                 35.277,00

2. AQUADOFERNANDEZ JESUS ANTONIO                           35.277,00

3. REID CHRISTHOPHER JOHN                                               33.392,00

4. CARCAMO MIRIAM REYES                                                  25.000,00

5. АПРЕЉСКАЈА НАТАЛИЈА ЛУБИАНКО                          44.090,00

6. НИКОЛАЈ ЈЕРЈОМИН ВИКТОРОВИЧ                              44.090,00

7. MONIKA RINCK                                                                          20.100,00

УКУПНО:                                                                                       237.226,00

=========================================================================

6. Под тачком разно није било дискусије.

Састанак је завршен у 13,30.